• Уцененные товары
  • -46%
  • 0
  • 0
    Добавьте товары в корзину


Згода на обробку персональних даних

Справжнім я, далі - «Суб'єкт Персональних Даних», на виконання вимог закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про персональні дані» (зі змінами та доповненнями) вільно, своєю волею і в своєму інтересі даю свою згоду ФОП «Артпуф Груп »(далі - «Артпуф», адреса: https://art-puf.com.ua/) на обробку своїх персональних даних, зазначених при реєстрації шляхом заповнення веб-форми на сайті інтернет-магазинів і https://art-puf.com.ua/ його піддоменів https://art-puf.com.ua/ (далі - Сайт), що спрямовується (заповненої) з використанням Сайту. Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що стосується до мене як до Суб'єкту Персональних Даних, в тому числі мої прізвище, ім'я, по батькові, адреса, освіту, професію, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта, поштова адреса), фотографії, іншу іншу інформацію. Під обробкою персональних даних я розумію збір, систематизацію, накопичення, уточнення, оновлення, зміна, використання, поширення, передачу, в тому числі транскордонну, знеособлення, блокування, знищення, безстрокове зберігання), і будь-які інші дії (операції) з персональними даними. Обробка персональних даних суб'єкта Персональних Даних здійснюється виключно в цілях реєстрації суб'єкта Персональних Даних в базі даних Інтернет-магазину з подальшим направленням Суб'єкту Персональних Даних поштових повідомлень і смс-повідомлень, в тому числі рекламного змісту, від Інтернет-магазину, його афілійованих осіб і / або субпідрядників, інформаційних і новинних розсилок, запрошень на заходи Інтернет-магазину та іншої інформації рекламно-новинного змісту, а також з метою підтвердження особистості Суб'єкта Персональних Даних при відвідуванні заходів Інтернет-магазину. Датою видачі згоди на обробку персональних даних суб'єкта Персональних Даних є дата відправки реєстраційної веб-форми з Сайту Інтернет-магазину. Обробка персональних даних суб'єкта Персональних Даних може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та / або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень Інтернет-магазину. Інтернет-магазин приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних, а також приймає на себе зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних суб'єкта персональних даних. Інтернет-магазин має право залучати для обробки персональних даних суб'єкта Персональних Даних субпідрядників, а також має право передавати персональні дані для обробки своїм афілійованим особам, забезпечуючи при цьому прийняття такими субпідрядниками та афілійованими особами відповідних зобов'язань в частині конфіденційності персональних даних.

Я ознайомлений (а), що:

Нині згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину, які направляються (заповнених) з використанням сайту, діє протягом 20 (двадцяти) років з моменту реєстрації на Сайті Інтернет-магазину; згода може бути відкликане мною на підставі письмової заяви у довільній формі; надання персональних даних третіх осіб без їх згоди тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.